Pretraga

Pravila nagradnog natječaja

Nagradni natječaj:

„Nagrađujemo tvoju kreativnost!

Složi originalan komentar, sliku, stih ili slogan Viva i osvoji nagradu“

 

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Složi originalan komentar ili slogan Viva i osvoji nagradu“  je Viva d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Martina Divalta 18, u daljem tekstu Organizator. Nagradni natječaj priređuje se radi promidžbe salona Viva.

 

Članak 2.

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljena i dostupna na web stranici www. viva.com.hr

Članak 3.

Trajanje nagradnog natječaja i proglašenje dobitnika

Nagradni natječaj traje od 06.11.2018. do 13.11.2018., 23:59 h.

Proglašenje dobitnika biti će 19.11.2018.godine, u 12:00 h na facebook stranici organizatora  https://www.facebook.com/Viva-876840355780641/

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni korisnici društvene mreže Facebook (http://www.facebook.com/) koji su državljani te imaju prebivalište u Hrvatskoj: Profil mora biti u skladu s pravilima Facebooka (http://www.facebook.com/legal/terms)

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Viva d.o.o., članovi uže obitelji. Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.

 

Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je slijediti niže navedene korake:

✅  Na Facebook stranici Viva ostavite originalan komentar, sliku ili slogan zašto baš Vi ili osoba koju tagirate treba dobiti nagradu  

✅  Pozovite prijatelje da sudjeluju u natječaju ili predložite osobu za koju smatrate da bi trebala dobiti nagradu

✅  Pratite stranicu Viva i povečajte svoje šanse za nagradu 

 

Članak 5.

Odluku o dobitniku donijet će žiri u roku od 6 radnih dana od dana završetka natječaja, a nagrađeni će biti najoriginalniji komentari, slike ili slogani. Žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača. Odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti  žirija. Dobitnici nagrada podatke za slanje nagrade (adresa, mjesto, poštanski broj) javit će se u inbox fb page Viva, organizatoru nagradnog natječaja u roku od 7 radnih dana ili će nagradu preuzeti direktno u salonu Viva.

 

Nagrada 1: 1 x luster Vita Sylvia.

Nagrada 2: 1 x Kludi Freshline tuš ručica s tri mlaza

Nagrada 3: 1 x Kludi tuš set logo 1S (klizač, ručica i crijevo)

Nagrada 4 i 5: 2 x Komplet galanterije Aquaestil 20 god - A stone (posuda za četkice, sapun tekući i sapun tvrdi)

Nagrada 6 i 7: 2 x Mapei poklon paket (ruksak, metar, majica)

 

Dobitnik nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

 

Članak 6.

Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare ako sudionik prekrši pravila određena za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Svi sudionici koji su diskvalificirani biti će obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Facebooka.

 

Članak 7.

Predaja nagrada

Nagrada će biti poslana na željenu adresu dobitnika u RH, a dokaz slanja (potvrda pošte ili kurirske službe) služi kao potvrda kojom se dobitnici nagrada odriču svih prava i potraživanja iz ovog nagradnog natječaja.. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Facebook stranici u roku od 7 radnih dana od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu.

 

Članak 8.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane  Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Priređivač komentare, slike ili slogane trajno zadrži na službenoj web stranici  te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene tekstove te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim tekstovima krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

 

Članak 9.

Pravila Facebook stranice

Facebook nije odgovoran za promociju, sponzoriranje ili administriranje nagrade igre niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je natječaj ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

 

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti  o tijeku i rezultatima natječaja.  Dobitnici će biti objavljeni i putem Facebook stranice Organizatora, za što su  dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito  izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za slanje nagrada (poštom).      

     

Članak 11.

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama

 

Članak 12.

Opće odredbe

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 13.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

Članak 14.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Viva na adresi :

https://viva.com.hr/

na dan  05.11.2018. godine.