Pretraga

Reference

VIVA d.o.o. je opremila svojim proizvodima mnoge velike objekte od kojih izdvajamo nekoliko: 

 • salon Toyota, Vukovar
 • salon Peugeot, Osijek
 • Dom za starije osobe, Vukovar
 • salon Citroen, Vukovar
 • restoran Citadela, Vardarac
 • Mlinar, Zagreb
 • višestambene građevine
 • Hotel Vila Lenije, Vinkovci
 • Elipso, Split
 • sala za svatove, Boso Vinkovci
 • sala za svatove, Kristal Osijek
 • Supermarket Osijek